Make your own free website on Tripod.com

FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA

ANGGARAN DASAR

 

MUKADIMAH

BAB I NAMA

BAB II DASAR dan SIFAT

BAB III TUJUAN dan USAHA

BAB IV LAMBANG

BAB V KEANGGOTAAN

BAB VI ORGANISASI

BAB VII AFILIASI

BAB VIII KEUANGAN

BAB IX KONGRES

BAB X PERWASITAN

BAB XI PERTANDINGAN

BAB XII MLP

BAB XIII DEWAN PEMBINA

BAB XIV PENENTUAN AD dan ART

BAB XV ART

BAB XVI PEMBUBARAN

BAB XVII PENGESAHAN