Make your own free website on Tripod.com

KEJUARAAN KARATE JUNIOR PIALA MENDAGRI

SURABAYA, 11 12 JULI 1998

NOMOR/KELAS

MEDALI

K  A  R  A  T  E  K  A

PUTRI:

Kata perorangan

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Yulianti (Inkai) 

v  Evi Herawati (DKI Jaya)

v  Ismaniar (Jabar)

Kata Beregu

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Jabar

v  Inkai

v  Sumut

Kumite usia 13 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Kartika (Jateng)

v  Maria Ulfa (Inkado)

v  Maya (Jabar), & Tia D. (Jabar)

Kumite usia 14 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Aulia Rohma (DKI Jaya)

v  Anita (DKI Jaya)

v  Linda (DKI Jaya), & Widya Utami (Sumut)

Kumite usia 15 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Meity (DKI Jaya)

v  Sri Hartini (Bali)

v  Linda (DKI Jaya), & Eva OS. (Lemkari)

Kumite usia 16 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Telli (DKI Jaya)

v  Muradianti (KKI)

v  Alit (Jatim), & Lindayani (KKI)

Kumite usia 17 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Jenny Z. (DKI Jaya)

v  Iis (Inkai)

v  Eka Septi (Sumut), Fatmawati  (Sumut)

Kumite usia 18 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Angela (Jabar)

v  Yuli (Jabar)

v  Septiani (Jabar), & Ivo S. (Lemkari)

PUTRA:

Kata perorangan

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Achmad EF. (Sulsel)

v  Anugrah (Jabar)

v  Adi Riyanto (Jabar)

Kata Beregu

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Jabar

v  Inkai

v  Jatim

Kumite usia 13 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Nikson (KKI)

v  Nahor P. (DIY)

v  Hayato (DKI Jaya), & Solichin (DIY)

Kumite usia 14 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Harisman (Jabar)

v  Dony (Sumut)

v  Otong S. (Jateng), & Hendra S. (Jabar)

Kumite usia 15 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Arif B. (Jatim)

v  Okki (Inkai)

v  Billy MS. (Jatim), & Kristo (Sulteng)

Kumite usia 16 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Andrew (Sumut)

v  Ramadhan (MKC)

v  Arif (Amura), & Graha W (Bali)

Kumite usia 17 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Wawang (Lemkari)

v  Ari F. (Lampung)

v  Asep (Amura), & Ace (Sultra)

Kumite usia 18 tahun

v     Emas

v     Perak

v     Perunggu

v  Rizky (DKI Jaya)

v  Yopie S. (Gokasi)

v  Adil S. (Lemkari), & Rajiun LaNurwahyudi (KKI)

<< BACK